تابلو اعلانات

تابلو اعلانات

تابلو اعلانات ابزاری جهت اطلاع رسانی رویدادها، اطلاعیه ها و اعلان ها به کاربران و یا مدیران است.

در صورتیکه نیاز باشد خبر، اطلاعیه و یا اعلان خاصی به اطلاع مدیران و یا مشتریان برسد، تابلو اعلانات می تواند این نیاز را جوابگو باشد. بر حسب نوع اعلان و اینکه اعلان باید به اطلاع مدیران سایت برسد و یا مشتریان، می توان اطلاعیه های مربوطه را ایجاد نمود و در کنترل پنل، اطلاع رسانی لازم را انجام داد.