سرویس آمار بازدیدکنندگان

سرویس آمار بازدیدکنندگان

بطور کلی یکی از نیازهای عمده مدیریت هر وب سایت و پرتال، اطلاع از آمار بازدیدکنندگان آن سایت و پرتال می باشد، اطلاعاتی همچون گزارش تعداد بازدیدکنندگان، مشاهده صفحات، کلید واژه های جستجو شده درموتورهای جستجو و ...که این اطلاعات کمک بزرگی به مشخص شدن محبوبیت سایت، صفحات و محتوای پربیننده، کلید واژه های مؤثر و پرطرفدار و... برای مدیریت سایت و پرتال می نماید.

سرویس آمار بازدیدکنندگان، علاوه بر آمار و گزارش کلی، گزارشهای کاملی از بازدید، کلمات جستجو شده، صفحات مشاهده شده و بازدید از سایر سایتها را بصورت فارسی در اختیار مدیران سایت یا پرتال قرار می دهد.

در پرتال هایی که امکان ایجاد زیر پرتال به تعداد نامحدود را در نرم افزار سمپا داشته باشند می تواند گزارش های مربوط به هر زیر پرتال را بصورت جداگانه مشاهده نمایند.

درخروجی وب سایت یا پرتال کادری می توان قرار داد که کاربران نیز بتوانند برخی از این گزارش ها را مشاهده نمایند.

شماری از امکانات

  1. آمار گزارش کلی سایت، تعداد بازدیدکنندگان، کلمات جستجو شده در موتورهای جستجو، تعداد صفحات مشاهده شده و بازدید از طریق سایر سایتها بصورت فارسی
  2. امکان مشاهده برخی از گزارش ها همچون تعداد کل بازدیدکنندگان، تعداد بازدیدکنندگان روز، بازدید کل صفحه، بازدید روز صفحه و کاربران آنلاین توسط کاربران درخروجی سایت و پرتال
  3. امکان ارائه گزارش ها برای زیر سایت های زیرمجموعه بصورت جداگانه
  4. گزارش بازدید سایت از داخل و خارج کشور به همراه بازدیدهای سازمانی برحسب بازه زمانی بصورت جداگانه
  5. امکان گرفتن خروجی Excel از گزارش بازدید سایت و پرتال
  6. نمایش کلمات جستجو شده و گزارش صفحات مشاهده شده در داخل و خارج کشور و بازدیدهای سازمانی، برحسب بازه زمانی بصورت جداگانه
  7. امکان مشاهده فهرست لاگ فایلها