سرویس ارسال و دریافت پیام

سرویس ارسال و دریافت پیام

ارسال و دریافت پیام برای اعضای پرتال فراهم شده است . این سرویس شامل صندوق ورودی ، صندوق خروجی می باشد .لیست پیام ها در صندوق ها شامل امکان جستجو در پیام ها ، تغییر پیام از خوانده شده به خوانده نشده و بالعکس ، حذف پیام می باشد . امکان ارسال چندین پیوست و ارسال گروهی نیز در این سرویس فراهم شده است. قسمت هایی از این سرویس را می توانید در تصاویر زیر ملاحظه نمایید.

شماری از امکانات:

 1. امکان دسته بندی صندوق ورودی
 2. نمایش تعداد پیام های خوانده نشده
 3. تغییر وضعیت پیام از خوانده شده به خوانده نشده
 4. حذف هر پیام به صورت سطری
 5. حذف پیام ها به صورت چند تایی
 6. مشاهده تعداد پاسخ ها به پیام
 7. مشاهده متن پیام با آوردن موس روی پیام در لیست پیام ها
 8. ارسال پیام به صورت فردی و گروهی
 9. امکان پیوست فایل به پیام ارسالی به تعداد لازم
 10. امکان جستجو در صندوق ورودی و خروجی با متن
 11. امکان جستجوی پیشرفته در پیام ها

قسمت هایی از این سرویس را می توانید در تصاویر زیر مشاهده نمایید.

 

این سرویس دارای جستجوی پیشرفته نیز می باشد.