سرویس تبلیغات

سرویس تبلیغات

اگر نیاز دارید در پرتال خود قادر به نمایش تبلیغات باشید پرتال پارسا این امکان را در قالب سرویس تبلیغات فراهم آورده است در این سرویس امکان پیگیری تبلیغات(تعداد کلیک ها ، تعداد دفعات نمایش و...) نیز وجود دارد .

شماری از امکانات:

 1. دسته بندی امکانات
 2. امکان تغییر وضعیت به منتشر شده ، منتشر نشده و ...
 3. امکان ذخیره با هر تعداد زبان (انگلیسی ، فارسی ، ارمنی ، و ...)
 4. آدرس وب به همراه تصویر
 5. تعیین عرض و ارتفاع تصویر مربوط به تبلیغ به صورت اختیاری
 6. تعیین محدوده زمانی برای نمایش تبلیغ
 7. نمایش تبلیغ بدون محدودیت زمانی
 8. تعیین حداکثر تعداد نمایش
 9. مشخص بودن تعداد کلیک ها
 10. تعیین دوره تبلیغ ماهیانه ، سالیانه ،هفتگی و ...
 11. پیگیری نمایش ها به صورت اختیاری
 12. فراهم نمودن تمامی امکانات لازم برای اینکه تبلیغات شما در جستجو های گوگل اولین باشد.

قسمتی از این سرویس را می توانید در متن زیر مشاهده نمایید.