سرویس تصاویر روز

سرویس تصاویر روز

توسط این سرویس، مدیر سایت می تواند تصویری را برای نمایش در تاریخي خاص تعیین نماید.

 

امروزه امکانات بصری هم از لحاظ کارایی و هم از لحاظ زیبایی جایگاه خاصی در وب دارد، لذا قرار دادن تصاویری که مشخص کننده نوع فعالیت سایت و یا جلب توجه بازدید کننده بر روی وب سایت باشد بسیار مفید و کارا خواهد بود.
در صورتی که يك نمونه ايجاد شده از سرویس تصویر روز بر روی سایت قرار گیرد، تصویر مورد نظر در تاریخ در نظر گرفته شده بر روی سایت نمایش داده می شود. همچنین مدیر می تواند تصاویری را به عنوان تصاویر پیش فرض در سیستم ذخیره نماید تا در صورت عدم وجود سرویس تصویر روز برای یک تاریخ خاص، سیستم به صورت خودکار و به صورت تصادفی یکی از تصاویر پیش فرض را انتخاب نموده و به عنوان تصویر روز نمایش دهد. عملکرد این ماژول به این صورت می باشد که برای ایجاد یک تصویر روز شما میتوانید عنوان و عنوان مستعار، تصویر دلخواه و تاریخ نمایش را مشخص کنید. نکته ای که در مورد تاریخ نمایش وجود دارد این است که تصویر ایجاد شده نمیتواند برای تاریخ جاری یا قبل از آن باشد و میبایست برای روزهای آینده ثبت شود، در ضمن در هر تاریخ فقط میتوان یک تصویر ذخیره کرد. حال اگر برای یک تاریخ تصویری ثبت نشده باشد و شما از این سرویس بر روی صفحه خود استفاده کرده اید سیستم این مزیت و قابلیت را دارد که به صورت خودکار از تصاویر پیش فرض که خود شما در سیستم ذخیره کرده اید استفاده کند.

شماری از امکانات:

  1. امکان چند زبانه بودن تصویر روز
  2. نمایش به صورت اتوماتیک در روز مورد نظر
  3. امکان تعیین تولتیپ برای تصویر مورد نظر
  4. امکان تعیین وضعیت فعال و غیر فعال بودن برای تصویر روز
  5. و ...