سرویس خبرنامه

سرویس خبرنامه

خبرنامه، حاوی اطلاعاتی می باشد که از طریق ایمیل به تمامی کاربران یک وب سایت یا صرفا به متقاضیان خبرنامه آن وب سایت، ارسال می شود تا در صورتیکه کاربر مراجعه مجددی به وب سایت نداشته باشد، از طریق پست الکترونیک خود، به آخرین خبرهای مرتبط با وب سایت دسترسی داشته باشد.

سرويس خبرنامه اين امکان را به مديران سايتها می دهد تا با دريافت آدرس ايميل بازديدکنندگان، اخبار و رويدادهای سايت خود را، از طريق سيستم خبرنامه برای کاربران خود ارسال کنند.

بازدید کنندگان سایتها ممکن است به هردلیل نتوانند تا مدتی به سایت مراجعه کنند و از تازه های آن آگاهی یابند، از طریق ماژول خبرنامه ، این امکان فراهم میگردد که تازه های سایت و یا اخبار آن به اطلاع اعضای سایت برسد. هر کاربر می تواند از طریق تنظیماتی که در اختیار وی قرار داده شده است تنظیم نماید که خبر نامه برای وی ارسال شود یا نشود.