سرویس سخن روز

سرویس سخن روز

توسط این سرویس، مدیر سایت می تواند سخنی را برای نمایش در تاریخي خاص تعیین نماید.

کلمات اثر باور نکردنی بر روی ذهن انسانها دارند، حال تصور کنید این کلمات برگرفته از سخنان بزرگان و فلاسفه های تاریخ باشند وحتی سخن زیبایی که ممکن است به ذهن هر شخصی برسد. این سرویس این امکان را به شما میدهد که با جمله یا عبارت خاصی ذهن بازدید کننده سایت را به سمتی که شما میخواهید هدایت کند و یا باعث بالا بردن روحیه کاربران سایت شود. در صورتی که سرویسار (يك نمونه ايجاد شده از سرویس) سخن روز بر روی سایت قرار گیرد، سخن مورد نظر در تاریخ در نظر گرفته شده بر روی سایت نمایش داده می شود. همچنین مدیر می تواند سخنانی را به عنوان سخنان پیش فرض در سیستم ذخیره نماید تا در صورت عدم وجود سرویسار سخن روز برای یک تاریخ خاص سیستم به صورت خودکار و به صورت تصادفی یکی از سخنان پیش فرض را انتخاب نموده و به عنوان سخن روز نمایش دهد.
عملکرد این سرویس به این صورت می باشد که برای ایجاد یک سخن روز شما می توانید عنوان و عنوان مستعار، نقل از، متن سخن دلخواه و تاریخ نمایش را مشخص کنید. نکته ای که در مورد تاریخ نمایش وجود دارد این است که سخن ایجاد شده نمی تواند برای تاریخ جاری یا قبل از آن باشد و می بایست برای روزهای آینده ثبت شود در ضمن در هر تاریخ فقط می توان یک سخن ذخیره کرد. حال اگر برای یک تاریخ سخنی ثبت نشده باشد و شما از این سرویس بر روی صفحه خود استفاده کرده اید سیستم این مزیت و قابلیت را دارد که به صورت خودکار از سخنان پیش فرض که خود شما در سیستم ذخیره کرده اید استفاده کند.