سرویس قوانین و بخشنامه ها

سرویس قوانین و بخشنامه ها

هر شركت يا سازمان به منظور پيشبرد بهتر اهداف و برنامه هاي خود، نيازمند تنظيم مجموعه اي از قوانين و بخشنامه ها مي باشد. سرویس قوانين و بخشنامه ها، اين مجموعه قوانين را به همراه فايل آنها جهت نمايش در صفحات سايت نگهداري مي نمايد.

امكان مديريت اين قوانين و بخشنامه ها از جمله فيلتر، جستجو، ويرايش و حذف آنها درون اين سرویس تعبيه شده است.

هنگام ايجاد يك قانون يا بخشنامه علاوه بر وارد نمودن عنوان، تاريخ ابلاغ و فايل آن بخشنامه، مي توان اطلاعات ديگري مثل شماره بخشنامه، بخش صادر كننده، بخش اجراء كننده، توضيحات پيرامون آن (يادداشت) و وضعيت (فعال / غير فعال) آن را نيز تعيين نمود. تعيين نمايش يا عدم نمايش هر يك از آيتم ها در هنگام نمايش توسط بخش تنظيمات اين سرویس، امكان پذير است.

 

شماری از امکانات

 1. مديريت قوانين و بخشنامه هاي ايجاد شده
 2. تعيين شماره بخشنامه
 3. تعيين تاريخ ابلاغ بخشنامه
 4. تعيين بخش صادر كننده
 5. تعيين بخش اجراء كننده
 6. قرار دادن فايل بخشنامه
 7. تعيين وضعيت فعال / غير فعال بودن قانون يا بخشنامه ايجاد شده توسط سازنده آن:
 8. امكان تنظيم آيتم هاي قابل نمايش بر روي صفحه در هر يك از حالات نمايش عنوان، ليست و جزئيات
 9. امكان استفاده از فيلتر (Filter) جهت جستجوي قوانين بر اساس معيارهاي زمان ايجاد، تاريخ ابلاغ، وضعيت و سازنده
 10. امكان كنترل محدوده جستجو و گزارش گيري بر روي قانون يا بخشنامه هاي ايجاد شده از طريق فيلتر
 11. جستجو در ميان عنوان و عنوان مستعار قوانين و بخشنامه ها
 12. امكان تنظيم تعداد قوانين قابل نمايش در مركز مديريت قوانين و بخشنامه ها:
  ليست قانون يا بخشنامه هاي ايجاد شده در صفحه مركز مديريت قانون يا بخشنامه ها قابليت صفحه بندي دارد. توسط اين آيتم مي توان مشخص نمود كه در هر صفحه چه تعداد قانون يا بخشنامه نمايش داده شود.
 13. امكان ويرايش كليه اطلاعات وارد شده براي قوانين و بخشنامه ها
 14. نمایش مشخصات ثبتی برای قوانين و بخشنامه ایجاد شده
 15. امكان حذف قوانين ايجاد شده