سرویس مدیریت انواع منو

سرویس مدیریت انواع منو

شما می توانید منو های پرتال خود را در این بخش ایجاد و مدیریت نمایید پرتال پارسا این امکان را برای شما فراهم آورده تا بتوانید به هر تعداد که لازم دارید منو برای بخش های مختلف ایجاد نمایید .

شماری از امکانات:

  1. امکان ایجاد زیر منو تا بی نهایت
  2. امکان انتشار یا عدم انتشار منو
  3. امکان تعیین زبان برای منو
  4. امکان چند زبانه بودن (تا بی نهایت) برای منو
  5. امکان نمایش زیر منوها
  6. امکان تعیین خوراک برای منو ها شما می توانید هر چیزی را تعیین نموده تا با کلیک بر روی منو آن را نمایش دهد
  7. و..
 

قسمتی از سرویس را می توانید در تصویر زیر مشاهده نمایید.