سرویس مدیریت فایل های سیستم

سرویس مدیریت فایل های سیستم

در این بخش امکان مدیریت فایل های پرتال وجود خواهد داشت . به این طریق که امکان پوشه بندی و آپلود فایل ها و حذف آنها وجود خواهد داشت.فایل می تواند هر گونه تصویر ، فایل word و ... باشد.

شماری از امکانات :

  1. ایجاد پوشه و پوشه بندی فایل ها
  2. آپلود انواع فایل البته این گزینه به صورت قایل تنظیم می باشد
  3. و...

شما می توانید قسمتی از این سرویس را در تصویر زیر مشاهده نمایید.