سرویس وبلاگ

سرویس وبلاگ

این سرویس امکان ایجاد وبلاگهای مستقل بر روی دامنه پرتال به تعداد نامحدود و با درنظرگرفتن تمام امکانات موجود در یک وبلاگ را فراهم می نماید، یعنی شما می توانید بوسیله این سرویس برای مدیران یا کارکنان سازمان یا مجموعه خود بر روی دامنه اصلی پرتال و بصورت کاملاً مستقل وبلاگ ایجاد نمایید.

شماری از امکانات

  1. ایجاد وبلاگهای مستقل بر روی دامنه پرتال به تعداد نامحدود و با درنظرگرفتن تمام امکانات موجود در یک وبلاگ
  2. ارسال پیام به زبان های فارسی و انگلیسی
  3. بایگانی بصورت میلادی و شمسی
  4. دریافت نظرات ارسالی
  5. دسته بندی موضوعی نظرات ارسالی
  6. مدیریت پیوندهای وبلاگ
  7. مشاهده آمار بازدیدکنندگان برای هر پیام