سرویس وب کلیپ

سرویس وب کلیپ

با استفاده از اين سرویس مدير سايت مي تواند محتواي سايت هاي ديگر را درون سايت خود و در قالب يك فريم نمايش دهد. در حقيقت با اين روش مي توان استناد محكمي به ساير سايت ها داشت، چرا كه خود سايت عينا درون سايت در حال طراحي، نمايش داده مي شود.

ايجاد يك وب كليپ با استفاده از اين سرویس به سهولت و با سرعت زياد امكان پذير مي شود و جهت ايجاد آن تنها لازم است عنواني تعيين نمود و آدرس سايت مورد نظر را وارد نمود. در اين صورت وب كليپ ايجاد شده در قالب مناسبي نمايش داده مي شود.