سرویس پشتیبان گیری از داده ها

سرویس پشتیبان گیری از داده ها

سرویس پشتیبان گیری از داده ها این امکان را برای شما فراهم می آورد تا بتوانید از داده های خود پشتیبان تهیه نمایید تا در مواقع نیاز بتوانید باز گردانی اطلاعات داشته باشید . در موقعی که حجم اطلاعات بالا است و سیستم به صورت real time کار میکند این امکان بسیار مفید و سودمند خواهد بود.

شماری از امکانات :

  1. امکان گرفتن پشتیبان از داده ها به صورت دستی
  2. امکان گرفتن پشتیبان از داده ها به صورت اتوماتیک، به عنوان مثال شما می خواهید هر روز ساعت 24 از اطلاعات شما پشتیبان تهیه شود
  3. امکان مشاد لیستی از پشتیبان ها به همراه تاریخ برای باز گردانی پشتیبان مورد نظر