سرویس چارت سازمانی

سرویس چارت سازمانی

اگر بخواهیم به صورت ساده تعریف نماییم چارت سازمانی یا نمودار سازمانی یک نمودار سلسله مراتبی از جایگاه ها و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط میان آنها است. این نمودار سلسله مراتب سازمان و جایگاه های شغلی موجود در سازمان را مشخص می کند. همچنین به صورت ساده ارتباط طولی و عرضی میان جایگاه های کاری و شغلی را مشخص می کند.گروه تجارت الکترونیک پارسا در پرتال خود امکان ایجاد هر چارت سازمانی را برای شما فراهم نموده است. کافی است اطلاعات خود را وارد نمایید تا سرویس چارت سازمانی آن را برای شما رسم نماید.

شماری از امکانات:

  1. ایجاد چارت به زبان های مختلف
  2. امکان اضافه نمودن گره سلسله مراتب پایین تر تا بی نهایت
  3. امکان تعیین سمت شخص
  4. امکان درج تصویر
  5. رسم چارت سازمانی به صورت زیبا
  6. و ...

بخش هایی از این سرویس رامی توانید در شکل زیر می توانید ملاحظه نمایید.