سرویس گروه بندی مطالب در مجموعه های مختلف

سرویس گروه بندی مطالب در مجموعه های مختلف

در این سرویس امکان گروه بندی مطالب وجود دارد به این ترتیب امکان جستجو ی مطالب آسان تر شده و در مواقعی که مطالب زیاد وجود دارد. در این سرویس شما می توانید به مشاهده ، حذف و یا ویرایش مجموعه ها بپردازید .

شماری از امکانات :

  1. امکان تعیین گروه برای پرتال ها به صورت اختصاصی
  2. امکان تخصیص گروه برای کاربران به صورت اختصاصی
  3. وجود رابطه والد و فرزند بین گروه ها
  4. امکان تعیین زبان برای گروه ها
  5. تمام امکانات لازم برای اینکه گروه شما در توسط گوگل دیده شود
  6. و ...
 

قسمتی از این سرویس در تصویر زیر نمایش داده شده است .