سرویس یاد آور

سرویس یاد آور

در این سرویس شما می توانید متن یاد آوری و زمان مورد نظرخود را برای یادآوری تعیین نمایید . سیستم به صورت اتوماتیک در زمان تعیین شده متن یاد آوری را در پنل شما نمایش خواهد داد . در صورت فعال نمودن قابلیت پیامک و ایمیل ، یاد آوری به شما پیامک و ایمیل نیز خواهد گردید.

شماری از امکانات:

  1. امکان ایجاد یاد آور در تاریخ مورد نظر
  2. امکان ارسال پیامک در موعد مورد نظر یاد آور
  3. امکان ارسال ایمیل در موعد مورد نظر یاد آور
  4. امکان نمایش در پنل
  5. و ....