صفحات داخلی

صفحات داخلی

در این قسمت شما امکان ایجاد و به روز رسانی مطالب مورد نیاز خود ، اخبار ، اطلاعیه ها و ... را خواهید داشت . تمامی امکانات لازم جهت از جمله یک ویرایشگر متن عالی برای شما فرام آمده تا بتوانید تمامی صفحات داخلی خود را ایجاد نمایید.

شماری از امکانات :

  1. امکان گروه بندی به صورت دلخواه
  2. امکان تعیین برگزیده بودن یا خیر
  3. امکان چند زبانه بودن
  4. وجود ویرایشگر متن فوق العاده قدرتمند CKEDITOR
  5. امکان تعیین پیوست ومنبع برای مطلب
  6. تعیین محدوده زمانی نمایش مطلب مورد نظر
  7. نمایش یا عدم نمایش اطلاعات انتشار،آمار بازدید و اطلاعات نویسنده
  8. تمامی امکانات لازم برای اینکه مطلب شما در گوگل اولین باشد
  9. و ...
 

قسمتی از این سرویس به شکل زیر می باشد.