معرفی سرویس ارسال به دوستان

معرفی سرویس ارسال به دوستان

ارسال به دوستان ابزاری است که از آن جهت معرفی سایت یا صفحه ای به دیگران استفاده میشود. مواقعی وجود دارد که در حال مرور یک سایت هستیم و متوجه می شویم مطالب این سایت جزو مطالبی است که یکی از دوستانمان به دنبال آن بوده است و یا اینکه صفحه از مطالبی برخوردار است که دوست داریم دوستانمان هم از آن سایت و صفحه استفاده نمایند. در نتیجه با استفاده از ابزار ارسال به دوستان می توان لینک مورد نظر را برای ایشان ارسال نمود.

با استفاده از این ابزار به صورت خودکار لینک صفحه ای که در آن قراردارید درون ابزار ارسال به دوستان قرار می گیرد و شما با پرکردن فیلدهای مربوطه می توانید ارسال لینک به مقصد را ممکن سازید.