معرفی سرویس خبر خوان RSS

معرفی سرویس خبر خوان RSS

سرویس RSS، امكان نمايش عناوين آخرين اطلاعات منتشر شده ساير سايت ها درون سايت اصلي (RSS Reader) و همچنين امكان جمع آوري RSS بر روي هريك از سرویس ها و دراختيار قرار دادن آنها براي RSS Reader هاي سايت هاي ديگر (RSS Feed) را فراهم مي آورد.

 

RSS Reader:

به كمك RSS Reader، مدير سايت مي تواند از عناوين آخرين اطلاعات منتشر شده ساير سايت ها از قبيل عناوين آخرين اخبار، درون سايت خود استفاده نمايد. براي اين منظور تنها كافي است نشاني Rss سايت مورد نظر وارد و تعداد اطلاعاتي كه قصد دريافت آنها از سايت مورد نظر وجود دارد نيز تعيين شود. به اين ترتيب به آساني مي توان يك سرویسار خواندن Rss ايجاد نمود.
مي توان در هنگام افزودن صفحه بر روي سايت و همچنين در بخش تنظيمات درنظر گرفته شده براي اين سرویس نيز تعيين نمود كه چه مواردي بر روي سايت نمايش داده شوند.

RSS Feed:

با استفاده از RSS Feed، Admin قادر به جمع آوری RSS بر روی سرویس انتخابی خود و مديريت آن مي باشد. شایان ذکر است در صورتی که سرویس انتخابی دارای گروه بندی باشد، مدير قادر به انتخاب گروه و گرد آوری RSS بر روی گروه انتخابی خود می باشد. در صورتی که یک سرویسار جمع آوری RSS هنگام افزودن صفحه بر روی سایت قرار داده شود، این امکان به بازدید کننده داده می شود که RSS های جمع آوری شده بر روی سرویس انتخابی را بر روی سایت خود نمایش دهد.