معرفی سرویس درخواست همکاری

معرفی سرویس درخواست همکاری

برای مدیریت بخش استخدام پرتال یک سازمان می توان از این سرویس استفاده نمود. در این سرویس از طریق یک فرم الکترونیکی اطلاعات عمومی مربوط به متقاضی بصورت جداگانه دریافت می گردد و سپس رزومه فرد نیز بصورت فرمت .pdf یا .doc دریافت می شود و در نهایت تمام اطلاعات در بانک اطلاعاتی ذخیره می گردد.

در بانک اطلاعاتی امکاناتی همچون : جستجو، مرتب سازی برحسب رزومه، جنسیت، زمینه همکاری و مدرک تحصیلی در نظر گرفته شده است.

حال سوالی که معمولاً پیش می آید اینست که آیا می توان از طریق سرویس فرم های الکترونیکی پیشرفته، فرم الکترونیکی شبیه سرویس استخدام را طراحی کرد یا خیر؟

پاسخ این است که از طریق سرویس فرم های الکترونیکی می توان فرمی شبیه فرم موجود در استخدام را تولید نمود ولی امکان ارسال فایل رزومه و همچنین امکانات موجود در بانک اطلاعاتی سرویس استخدام که در بالا به آنها اشاره شد، همچون جستجو و مرتب سازی و ... را نخواهد داشت.

شماری از امکانات

  1. دریافت اطلاعات عمومی متقاضیان استخدام و ذخیره در بانک اطلاعاتی
  2. دریافت رزومه متقاضی بصورت فرمت .pdf و .doc
  3. امکاناتی همچون : جستجو، مرتب سازی برحسب رزومه، جنسیت، زمینه همکاری و مدرک تحصیلی در بانک اطلاعاتی