معرفی سرویس دسترسی صفحات

معرفی سرویس دسترسی صفحات

فرض کنید میخواهید صفحه ای که ایجاد می کنید فقط در دسترس تعداد محدود و افرادی خاص قرار گیرد نه عموم بازدیدکنندگان، در این صورت در بخش دسترسی ها می توانید تعیین نمایید که چه افرادی، مجوز مشاهده صفحه در حال ایجاد شما را دارند. توجه داشته باشید که بصورت پیش فرض گزینه همه در حالت انتخاب قرار دارد اما اگر تیک آن را بردارید لیستی از کمپین کاربرانی که قبلا در مدیریت کاربران ایجاد شده است نمایش داده خواهد شد که با استفاده از آن می توانید دسترسی را برای همان افراد مشخص کنید.