معرفی سرویس زبان

معرفی سرویس زبان

ابزار زبان به Admin این امکان را می دهد که امکان پیمایش بین زبانها را (در صورت ایجاد سایت های چند زبانه) براحتی برای بازدید کننده فراهم کند.
بر اساس نیاز admin ممکن است چند زبان برای سایت خود تهیه کرده و سایت خود را به چند زبان ایجاد کرده باشد. با قرار دادن ابزار زبان در صفحات سایت این امکان به کاربر داده می شود که با انتخاب زبان مورد نظر خود به صفحه مربوط به آن زبان هدایت شود.

شماری از این امکانات

  1. قرار گیری ابزار زبان به صورت پیش فرض در صفحات ایجاد شده:
    با استفاده از تنظیمات پیش فرض موجود در صفحات، میتوانید ابزار زبان را انتخاب نمائید تا در هنگام ایجاد هر صفحه ای، به صفحه افزوده شود.
  2. انتخاب زبان های گوناگون برای نمایش در سایت:
    میتوانید از check box listهای مربوط به زبانهای موجود، هر کدام را که مایلید انتخاب نمائید و همچنین برای هر صفحه، فهرست زبانها می تواند متفاوت باشد.