معرفی سرویس مدیریت پوسته ها

معرفی سرویس مدیریت پوسته ها

در بخش مدیریت پوسته ها، شناسنامه هر پوسته بهمراه ظاهر پوسته قابل مشاهده می باشد.
در این قسمت می توانید لیست پوسته های وب سایت را مشاهده کنید، از جزئیات هر پوسته (شکل، رنگ، چند ستونه بودن، عکسی از قالب و غیره) مطلع شوید و همچنین پوسته پیش فرض وب سایت خود را تعریف کنید.

شماری از امکانات

  1. امکان تعریف پوسته پیش فرض:
    این امکان به مدیر داده شده است که بتواند یکی از پوسته ها را به عنوان پوسته پیش فرض خود انتخاب کند، پس از انتخاب پوسته پیش فرض، هر صفحه ای که ساخته شود با پوسته تعیین شده نمایش داده خواهد شد.
  2. نمایش هر پوسته در قالب یک عکس:
    برای هر پوسته عکسی در نظر گرفته شده که معرف شکل و رنگ بندی و قالب آن پوسته می باشد و می توان آن را مشاهده کرد

3. نمایش کد و نام و خصوصیات پوسته :
در این قسمت تمام خصوصیات پوسته از قبیل: نام پوسته، کد پوسته، رنگها، استاندارد بودن W3C و غیره را می توانید مشاهده کنید.