معرفی سرویس نرخ

معرفی سرویس نرخ

با استفاده از این سرویس مدیر سایت می تواند نرخ لحظه ای ارزهای انتخابی خود را بر اساس ارز مرجع، که آن را نیز خود انتخاب می نماید بر روی سایت نمایش دهد. همچنین مدیر می تواند بسته به نیاز خود سرویسارهای گوناگون نرخ ارز ایجاد نماید و آنها را مدیریت کند و با قرار دادن سرویسار نرخ ارز ایجاد شده بر روی سایت، بروزترین اطلاعات در مورد نرخ ارز را در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد، چرا كه از جمله قابليت هاي اين سرویس، بروز رسانی لحظه ای و اتوماتیک نرخ ارز مي باشد.
مدیر می تواند در قسمت تنظیمات سرویس و همچنین هنگام افزودن صفحه در سایت، نمایش یا عدم نمایش مبدل ارزها را بر روی سایت تعیین نماید

شماری از امکانات

  1. امکان حذف سرویس نرخ ارز ایجاد شده
  2. امکان تعیین ارز مرجع
  3. امکان تعیین ارزهایی که قصد داریم نرخ ارز آنها بر حسب ارز مرجع انتخابی بر روی سایت نمایش
  4. امکان تعیین نمایش یا عدم نمایش مبدل ارز بر روی سایت
  5. تعيين نام مستعار