معرفی سرویس کتابخانه الکترونیکی

معرفی سرویس کتابخانه الکترونیکی

اين سرویس امكان ارائه كتب مختلف در درون سايت ها و پورتال ها را فراهم مي نمايد. توسط اين سرویس مي توان كتابها را به صورت متني و تصويري در زمان كوتاه و با سهولت و البته با فرمت مناسب آن، ايجاد و درون سايت يا پورتال ارائه نمود.

هنگام ايجاد يك كتاب الكترونيكي علاوه بر عنوان، گروه، اولويت، اولويت در گروه و متن مي توان مشخصات ديگري مثل نويسنده، ناشر، تاريخ انتشار، زبان كتاب، تعداد صفحات، شابك (شماره استاندارد شناسايي بين المللي كه به كتابهاي منتشر شده منسوب مي شود و در زبانهايي كه از خط لاتين استفاده مي نمايند با سرواژه ISBN نشان داده مي شود) و بسياري از مشخصات ديگر را تعيين نمود.

شماری از امکانات

  1. وارد نمودن مشخصات نويسنده
  2. انتخاب تصوير براي كتب الكترونيكي
  3. تعيين تاريخ انتشار
  4. تعيين زبان كتب الكترونيكي:
    زبان كتاب مي تواند به يكي از دو زبان فارسي و انگليسي باشد.