معرفی سرویس Seo url

معرفی سرویس Seo url

این ویژگی به شما کمک می کند برای نام گذاری صفحات از نظر کاراکترهایی که بکار می برید محدودیتی نداشته باشید (واضح تر آنکه در صورت استفاده نکردن از SEO URL شما فقط مجاز به استفاده از حروف انگلیسی a تا z اعداد و کاراکتر - می باشید اما این ویژگی امکان آن را می دهد که علاوه بر اینها از باقی کاراکترهای خاص مجاز نیز استفاده نمایید.) همچنین شاخه بندی و جدا سازی آدرس صفحات با استفاده از / باعث بهینه تر شدن آنها خواهد شد.

در آخر با این ویژگی، به راحتی می توانید از عنوان های فارسی استفاده و بدون پسوند، آدرس وب سایتتان را خاتمه دهید.

شماری از امکانات

 1. شاخه بندی:
  امکان شاخه بندی با استفاده از کاراکتر / در آدرس صفحات سایت (بطور مثال در سرویس هایی که شامل گروه بندی هستند اگر بخواهید می توانید گروه ها را نیز ذکر کنید مانند: / article/product/softwar)
 2. استفاده از کاراکترهای خاص در URL:
  این ویژگی به شما امکان آن را می دهد تا علاوه بر کاراکتر - از بقیه کاراکترهای مجاز برای ایجاد آدرس صفحات سایت استفاده نمایید.
  (کاراکتر های غیر مجاز برای ایجاد آدرس عبارتند از: lt; gt; amp; و استفاده از کاراکتر / در ابتدا و انتهای آدرس و چند / متوالی در میان آدرس(

 3. استفاده از کاراکترهای Non-ASCII در URL:
  بطور مثال، در صورت تمایل، با استفاده از این ویژگی میتوانید صفحات فارسی وب سایتان را با URL فارسی نامگذاری نمایید.