معرفی سرویس remot singin

معرفی سرویس remot singin

فرض کنید یک وب سایت را قبلا بصورت Html و ساده راه اندازی کرده اید که دیتا بیسی ندارد و حال یک نرم افزار پرتال با امکان ثبت نام کاربران و ورود اعضا را تهیه کرده اید، با استفاده از ویژگی Remote Signin میتوانید این امکان را فراهم آورید تا افرادی که در پرتال عضو هستند از طریق وبسایتتان نیز به کنترل پنل پرتال دسترسی داشته باشند. کافی است یک فرم برروی وب سایت تعریف کنید و از آنجا به پرتال ارتباط دهید .