سرویس رای گیری

سرویس رای گیری

راي گيري از کاربران و بازدیدکنندگان برای بخش هاي مختلف يك سايت مثل محتوا، مقاله و يا حتي در مورد كليت يك سايت، از جمله مواردي است كه مي تواند تاثير بسزايي در پيشرفت يك سايت از طریق افزايش تعداد بازديدكنندگان و همچنين در بهبود كارايي سايت داشته باشد، زیرا آگاهي از آراء كاربران نسبت به سايت، عامل موثری براي هدايت مدیر سایت در جهت ارتقاء كمي و كيفي سايت مي باشد.
با استفاده از ماژول راي گيري مدیر سایت مي تواند، برای برخی از قسمت ها (مانند اخبار) امکان رای گیری فراهم کرده و از میزان رضایتمندی بازدیدکنندگان از محتویات سایت مطلع گردد. مدیر همچنین قادر است از طریق این ماژول نظرات کاربران را در مورد موضوع خاصی جمع آوری کند. مدیر سایت می تواند ماژولارهای رای گیری متفاوتی با گزینه هایی متنوع ایجاد نموده و آن را به صفحه خاصی و حتی ماژولار خاصی اختصاص دهد تا بازدید کنندگان راي خود را ثبت نمايند.

شماری از امکانات

 1. مديريت رای گیری های ايجاد شده
 2. نمایش نتیجه رای گیری:
  اگر این گزینه در حالت انتخاب قرار گیرد، نتیجه رای گیری برای کاربران قابل نمایش خواهد بود.
 3. نمایش نتیجه پس از ثبت رای کاربر:
  این گزینه در صورتی نمایش داده می شود که نمایش نتیجه رای گیری در حالت انتخاب قرار گیرد. در صورت انتخاب این گزینه، نتیجه رای گیری تا رای دادن کاربر جاری نمایش داده نمی شود و پس از رای دادن کاربر جاری نتیجه نمایش داده خواهد شد. در صورت عدم انتخاب این گزینه نتیجه رای گیری قبل و بعد از رای گیری نمایش داده خواهد شد
 4. تعیین وضعیت فعال/غیر فعال بودن رای گیری ایجاد شده توسط سازنده:
  اگر این گزینه در حالت غیر فعال باشد رای گیری ایجاد شده را نمی توان بر روی صفحه قرار داد. این گزینه زمانی کاربرد دارد که شما رای گیری ایجاد شده را تکمیل نکرده اید و یا نسبت به قرار گرفتن آن بر روی صفحه هنوز تصمیم نگرفته اید.
 5. مشاهده جزئیات رای گیری
 6. جستجو در میان عنوان و عنوان مستعار رای گیری ایجاد شده:
  می توان با به خاطر داشتن بخش یا تمامی عنوان یا نام مستعار ماژولار ایجاد شده، آن را جستجو نمود.
 7. نمایش اطلاعات ثبتی برای رای گیری ایجاد شده:
  در هنگام ویرایش ماژولارهای رای گیری می توان از اطلاعاتی چون زمان ایجاد، سازنده، آخرین بروز رسانی و این که چه کسی آخرین بروز رسانی را انجام داده است مطلع گرديد.
 8. ایجاد و مدیریت گزینه ها برای رای گیری ایجاد شده:
  ایجاد، ویرایش، حذف، جستجو و گزارشگیری گزینه ها برای رای گیری از قابلیت هایی است که مدیر در این بخش در اختیار دارد.
 9. تعیین اولویت گزینه ها:
  گزینه های ایجاد شده برای یک رای گیری به ترتیب اولویت بر روی سایت نمایش داده می شوند.
 10. استفاده از فیلتر (Filter) جهت جستجوی گزینه های رای گیری ایجاد شده:
  این جستجو بر اساس فیلترهای زمان ایجاد و سازنده انجام می شود.
 11. جستجو در میان عنوان و عنوان مستعار گزینه های رای گیری ایجاد شده:
  می توان با به خاطر داشتن بخش یا تمامی عنوان یا نام مستعار گزینه ایجاد شده، آن را جستجو نمود.
 12. نمایش اطلاعات ثبتی برای گزینه های رای گیری ایجاد شده:
  در هنگام ویرایش گزینه های رای گیری می توان از اطلاعاتی چون زمان ایجاد، سازنده، آخرین بروز رسانی و این که چه کسی آخرین بروز رسانی را انجام داده است مطلع گرديد.
 13. تعیین تعداد گزینه های رای گیری ایجاد شده در صفحه مرکز مدیریت رای گیری:
  لیست گزینه های رای گیری ایجاد شده در صفحه مرکز مدیریت رای گیری، قابلیت صفحه بندی دارد. می توان مشخص نمود در هر صفحه چه تعداد از گزینه های ایجاد شده نمایش داده شوند.