ما در شرکت تجارت الکترونیک پارسا برای گسترش فعالیت‌ها، پویایی گروه و بهبود کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی به مشتریان ارزشمند خود؛ با آغوش باز پذیرای همکاران خلاق، بلندپرواز و پر شور و نشاط هستیم.

اگر در جستجوی شغلی مرتبط با رشته تحصیلی‌‌تان هستید

اگر شور و شوق و روحیه‌ی کار گروهی دارید

اگر عاشق کار و پیشرفت در رشته و تخصص خود هستید

اگر مسولیت پذیر، منظم و وقت‌شناسید:

در گروه پارسا جای‌تان خالی‌ست، فرم همکاری را تکمیل و ارسال کنید.

امیدواریم شما را در جمع صمیمی خانواده‌ی گروه پارسا ببینیم.