اسکای روم sky room یک برنامه‌ی ایرانی است که در فضای وب، قابلیت هایی مانند برگزاری سمینارها ، نشست ها، کلاس ها و ارتباطات تصویری بین دو نفر یا بیشتر را به صورت زنده فراهم کرده است.در این فایل ویدیویی به آموزش اسکای روم و بررسی امکانات این نرم افزار بسیار خوب و جامع پرداخته‌ایم.امیدواریم برای شما اساتید و دبیران عزیز مفید واقع شود.

بخش اول – قسمت کاربری

در این بخش، آموزش های مربوط به باکس کاربران و امکانات آن در محیط نرم افزار؛ در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم.

بخش دوم – قسمت چت و گفت وگو

در این بخش، آموزش های مربوط به باکس چت و گفت و گو و امکانات این باکس  در محیط نرم افزار؛ در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم.

بخش سوم – قسمت ابزار ها

در این بخش، آموزش های مربوط به ابزارها و امکاناتی که مربوط به ابزار هایی مانند ” تخته ، وبکم و …” در محیط نرم افزار؛ در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم.

بخش چهارم – قسمت ابزارها_پایانی

در این بخش، آموزش های مربوط به ابزارها و امکاناتی که مربوط به ابزار هایی مانند ” تخته ، وبکم و …” در محیط نرم افزار؛ در اختیار شما عزیزان قرار داده‌ایم.