زمان تحویل سایت بسته به نوع پلن انتخابی شما متفاوت می‌باشد، گروه پارسا بلافاصله پس از عقد قرارداد نسبت به طراحی و آماده‌سازی سایت شما اقدام می‌نماید.جزییات بیشتر در پلن ها ذکر شده است .